Cách tính số ngày để Reach hết tệp khách hàng trong Facebook

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp
Công thức tính tep khách hàng facebook

Độ lớn của thị trường nó chỉ mang tính tương đối. Nhưng cũng đủ để bạn biết là đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn nhiều hay ít.

Công thức tính số ngày để Reach hết tệp khách hàng :

số ngày chạy hết tệp

Ví dụ : Bạn có 1 tệp rộng 500k người

  • Ngân sách hàng ngày  = 200k
  • uCpm sau khi test thấy được = 20k

Vậy sẽ hết bn ngày để bạn chạy hết tệp đó (trên tính toán, tất nhiên sẽ không thể nào reach hết tệp được)

số ngày chạy hết tệp 2

Kết quả là : 50 ngày!!!

Dung lượng thị trường chính là độ rộng của TỔNG các tệp khách hàng bạn muốn nhắm tới :

Bước 1 : xác định độ trùng lặp giữa các tệp , sau khi loại trừ ta được các tệp cơ bản ĐỘC LẬP VỚI NHAU

Bước 2 : mỗi tệp xác định ngày kết thúc theo công thức trên

Bước 3 : sau khi chạy xong tệp nào hãy vứt nó vào danh mục các tệp đã chạy, để lần sau chạy tệp mới ta loại trừ tệp đó đi.

  •  Cũng có thể loại trừ những những khách hàng đã tương tác với trang face và quảng cáo của mình, để quảng cáo tới những tệp khách mới hoàn toàn!!!

Chúc các bạn thành công !!

Leave a Replay
thiết kế hoa tiền theo yêu cầu
Bài viết mới
Tư vấn tại đây
Chat ngay